Mūsų veiklos sritys

Medicininis auditas

Medicininis auditas gali būti planinis ir neplaninis. Planinis medicinos auditas yra atliekamas pagal parengtus vidaus medicininio audito planus. Neplaninis medicinos auditas gali būti atliekamas pagal sveikatos priežiūros įstaigos poreikį, įvykus nepageidaujamam įvykiui, gavus paciento skundą.

Kontroliuojančių institucijų patikrinimai

Įvertinamas sveikatos priežiūros įstaigos gautas raštas iš kontroliuojančių institucijų, parengiami reikalingi ir trūkstami dokumentai, tvarkos ir aprašai. Padedame pašalinti kontroliuojančių institucijų nurodytus papildomus trūkumus po jau atlikto kontrolinio patikrinimo.

Privalomų dokumentų rengimas

Atliekamas sveikatos priežiūros įstaigos turimų tvarkų, aprašų, sutikimų ir procedūrų vertinimas. Pagal nustatytus trūkumus redaguojami dokumentai ir/ar pagal teisės aktų reikalavimus paruošiami nauji reikalingi dokumentai.

Licencijuojamos paslaugos

Analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys norimas teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pateikiama informacija dėl keliamų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriuos privaloma įgyvendinti, norint teikti pasirinktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Parengiami reikalingi dokumentai veiklos licencijai gauti. Tarpininkavimas bendraujant su licencijavimo institucijos specialistais.

Gaminamų dantų protezų rūšių registravimas

Analizuojami teisės aktai reglamentuojantys gaminamų dantų protezų rūšių registravimą. Pateikiama informacija dėl keliamų reikalavimų, kuriuos privaloma įgyvendinti, norint registruoti gaminamas dantų protezų rūšis. Parengiami dokumentai gaminamų dantų protezų rūšių registravimui.

Prevencinės konsultacijos

Pagal kliento pageidavimą atliekama teisės aktų analizė, kurie reglamentuoja sveikatos priežiūros veiklą, pateikiamos išvados, rekomendacijos.

Leidimo-higienos paso gavimas

Kliento atsiųstų dokumentų, kurie yra reikalingi norint gauti leidimą-higienos pasą, peržiūra ir įvertinimas. Teisės aktų, kurie reglamentuoja norimų paslaugų teikimą atitinkamose patalpose, analizė. Reikalingų dokumentų Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui parengimas. Tarpininkavimas bendraujant su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais.

Infekcijų prevencijos ir kontrolės dokumentacija

Kliento turimų dokumentų, susijusių su infekcijų kontrole, peržiūra, komentarų ir pastabų pateikimas. Reikalingų dokumentų parengimas, kurie atitinka numatytus teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius infekcijų kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose.

Skundų nagrinėjimas

Sveikatos priežiūros įstaigoje gautų pacientų skundų ir susijusių dokumentų analizė. Atsakymo į skundą parengimas. Atstovavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose procesuose.


Asmens duomenų apsauga

BDAR atitikčiai skirtos politikos ir taisyklės. 
Duomenų apsaugos atitikties auditas.
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. 
Teisėtų interesų vertinimas.

Esame pasirengę padėti

Konsultuokitės su mūsų teisės specialistais šiandien. Kiekvieną atvejį ir kiekvieno kliento situaciją vertiname itin atidžiai, kad kartu galėtumėm pasiekti norimą rezultatą.